0,00 €

Rozvoz jedla

Jedlo k vašim dverám.

ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

Záruka začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov. Predajca zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným či nevhodným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením. 

Reklamáciu je možné uplatniť poštou. Náklady na dopravu výrobku k nám hradí zákazník, späť k zákazníkovi hradíme my. Prosíme, zabaľte výrobok riadne a do obalu zodpovedajúceho povahe tovaru, aby pri preprave nedošlo k ďalšiemu znehodnoteniu produktu. Vždy je potrebné pripojiť popis vady a kontakt na Vás. Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu a o jej priebehu bude zákazník upovedomený.

Dohodnite si PRAVIDELNÝ ODBER

Dohodnite si PRAVIDELNÝ ODBER

Nemáte čas variť? Potrebujete nakŕmiť svojich zamestnancov?
Kontaktujte nás a dohodnite si denný odber obedov.

Kontaktovať

Čo sme uvarili

Toto je vzorový web. Chcete tiež takéto stránky? Objednajte si inPage.